Date Accession Number Author Title Classification Number Publishers Place And Date Of Publication Number Of Volumes Pages Subject Remark
२६/०८/१२ 20 वामन पण्डित काव्यालंकारसूत्राणि - निर्णयसागर प्रेस मुंबई १९५३ सूची 102 साहित्य संस्कृत
०४/१०/१२ 90 राजानक कुन्तक वक्रोक्ती जीवितम् (सोपज्ञवृत्ति समेतम्) - डी.पी. मित्रा प्रेस कलकत्ता १९६१ - 260 अलंकार संस्कृत / इंग्लिश
०४/१०/१२ 91 श्री. शोभाकर मित्र अलङ्कार रत्नाकर : - समर्थ भारत प्रेस पुणे १९४२ - 242 अलंकार संस्कृत / इंग्लिश
०७.६.१३ 118 पंडितराज जगन्नाथ रा.ब. आठवले (मराठी अनुवाद) रस गंगाधर - ग्रंथ संशोधन मंडळ,टि.म.वि. पुणे १९६५ - 1118 अलंकार साहित्य संस्कृत, मराठी
१३.०६.१३ 155 एम. डी. विद्वंस letter of lokmany Tilak - केसरी प्रकाशन पुणे १९६६ - 287 साहित्य इंग्रजी
२३.०७.१३ 252 श्री. कृष्ण श्री अर्जुनवाडकर भम्मट भट्टकृत काव्य प्रकाश उल्लास १-२-३ - ज्ञानमुद्रा प्रकाशन पुणे १९९२ - 152 साहित्य मराठी, संस्कृत
१९.०९.१३ 292 जगदीशचंद्र जैन नई हिंदुस्थानी पहली किताब - वैभव मुंबई १९४० - 59 साहित्य हिंदी
१९.०९.१२ 293 पंडित कान्ताप्रसाद गुरु हिंदीतील सरल चौथी पुस्तक - शुभ चिंतक प्रेस जबलपूर १६५१ - 150 साहित्य हिंदी
१९.०९.१२ 294 पंडित शालग्राम द्विवेदी टाईप्स ऑफ बॉर्डर - चित्र शाळा प्रेस पुणे पुणे १९१० - 47 साहित्य मराठी
१४.०८.१३ 380 मम्मट काव्य प्रकाश - काव्य प्रकाश प्रेस कलकत्ता ११६६ - 372 साहित्य संस्कृत
१६.०८.१३ 386 वामन काव्यालंकार सूत्र वृत्ती - ओरिएंटल बुक एजन्सी पुणे १९२७ - 103 साहित्य अलंकार संस्कृत
१७.०८.१३ 387 वामन काव्यालंकार सूत्र वृत्ती - विद्या विलास प्रेस बनारस १९०८ - 196 साहित्य अलंकार संस्कृत
१७.०८.१३ 388 उद्भट काव्यालंकार सार संग्रह - ओरिएंटल बुक एजन्सी बडोदा १९३१ - 66 साहित्य अलंकार संस्कृत, इंग्रजी
१७.०८.१३ 389 उद्भट काव्यालंकार सार संग्रह - आर्यभूषण प्रेस ओरिएंटल रिसर्च पुणे १९२६ - 210 साहित्य अलंकार संस्कृत
१९.०८.१३ 390 वामन काव्यालंकार सूत्र वृत्ती - ओरिएंटल बुक एजन्सी पुणे १९२८ - 126 साहित्य अलंकार इंग्रजी
१९.०८.१३ 394 जीवनानंद विद्यासागर भट्टाचार्य काव्यादर्श: - - - - 312 साहित्य संस्कृत
१९.०८.१३ 395 दण्डिन काव्यादर्श: - ओरिएंटल बुक सप्लायर्स एजन्सी पुणे १९२४ - 102 साहित्य संस्कृत
१९.०८.१३ 396 दण्डाचार्य काव्यादर्श: - बापटीस्ट मिशन प्रेस कलकत्ता १८६३ - 448 साहित्य संस्कृत
१९.०८.१३ 397 गोविंद काव्यप्रदीप - नारायण सागर प्रेस मुंबई १८९१ - 484 साहित्य संस्कृत
१९.०८.१३ 398 जयदेव कुवलयानन्द - ख्रिस्ताब्द प्रेस 1903 - 208 साहित्य संस्कृत
२१.०८.१३ 399 आनंद वर्धन अभिनव गुप्ता ध्वन्यालोक सटीक - पप्पूस्वामी शास्त्री रिसर्च इन्स्टिट्यूट मद्रास १९४४ - 316 साहित्य संस्कृत
२१.०८.१३ 400 शारदा तनय भाव प्रकाशन - ओरिएंटल इन्स्टिट्यूट बडोदा १९३० - 415 साहित्य संस्कृत
२१.०८.१३ 401 नरेंद्रप्रभा सुरी अलंकार महादोषी - ओरिएंटल इन्स्टिट्यूट बडोदा १९४२ - 430 साहित्य संस्कृत
२१.०८.१३ 402 राजानक महिमभट्ट व्यक्ती विवेक: - त्रावणकोर गव्हर्नमेंट प्रेस त्रिवेंद्रम १९०९ - - साहित्य संस्कृत
२१.०८.१३ 403 राजानक महिमभट्ट व्यक्ती विवेक: - चौखम्बा संस्कृत सिरीज बनारस १९८६ - 467 साहित्य संस्कृत
२१.०८.१३ 404 जगन्नाथ पंडित रस गंगाधर - नारायण सागर प्रेस मुंबई १८९४ - 529 साहित्य संस्कृत
२२.०८.१३ 405 अलंकार मणीहार: कृष्ण ब्रम्ह तंत्र - गव्हर्नमेंट रिसर्च प्रेस भाग १ म्हैसूर १९१७ - 538 साहित्य संस्कृत
२२.०८.१३ 406 जयदेव चंद्रलोक - चौखम्बा संस्कृत सिरीज बनारस १९३८ - 182 साहित्य संस्कृत
२२.०८.१३ 407 जगन्नाथ पंडित रस गंगाधर - चौखम्बा संस्कृत सिरीज बनारस १९०३ - 837 साहित्य संस्कृत
२२.०८.१३ 408 भानू भट्ट रस मञ्जरी - विद्या विलास प्रेस (बराज बी. दास आणि कं.) बनारस १९०४ - 267 साहित्य संस्कृत
२२.०८.१३ 409 विश्वनाथ कवीराज साहित्य दर्पण - हेमचंद्र व्याकरण तीर्थ कलकत्ता १८४१ - 785 साहित्य संस्कृत
२२.०८.१३ 411 विद्यानाथ प्रताप रुद्रीयम - बाल्मानोरामा मद्रास १९१४ - 344 साहित्य संस्कृत
१६.१०.१३ 611 लक्ष्मीधर भट्ट कृत्यकल्पतरौ - ओरिएंटल इन्स्टिट्यूट बडोदा १९४३ - १२०, १ ते २८५ साहित्य संस्कृत, इंग्रजी
१७.१०.१३ 620 अमृतनाथ झा कृत्यसार समुच्चय - चौखम्बा संस्कृत सिरीज बनारस १९३८ - 331 साहित्य संस्कृत
२२.१०.१३ 637 डॉ. रा. शं वाळिंबे तांबे यांची कलाविषयक भूमिका - कल्पना मुद्रणालय पुणे १९७४ - 48 साहित्य मराठी
०७.११.१३ 723 हरिभद्र प्रज्ञा परीमिता भाग १ - ओरिएंटल इन्स्टिट्यूट बडोदा बडोदा १९३२ - 101 साहित्य संस्कृत
०७.११.१३ 724 Les Eradueteurs- etars traduc-cions Le canan Boudhique En Chine - लायब्ररी ओरिएन्टल इन्स्टिट्यूट ज्युसनेर पॅरीस १९२७ - ६०+४३६ साहित्य इंग्रजी
०८.११.१३ 727 डी. आर. भांडारकर सुरेंद्रनाथ मुजुमदार इनस्क्रीप्शन ऑफ अशोका - युनिव्हर्सिटी ऑफ कलकत्ता कलकत्ता १९२० - 103 साहित्य इंग्रजी
०८.११.१३ 728 डी. आर. भांडारकर सुरेंद्रनाथ मुजुमदार अशोका - युनिव्हर्सिटी ऑफ कलकत्ता कलकत्ता १९२० - 406 साहित्य इंग्रजी
११.११.१३ 740 श्री. रा.शं. वाळींबे साहित्यातील संप्रदाय - आनंद मुद्रणालय पुणे १९७४ - 473 साहित्य मराठी
१२.११.१३ 748 पु.ग.सहस्त्रबुद्धे साहित्यातील जीवनभाष्य - साहित्य सहकार मुद्रण मंदिर पुणे १९७० - 148 साहित्य मराठी
१८.११.१३ 770 आत्माराम रामदास आणि रामदासी साहित्य श्रीदासविश्राम धाम - - - - 248 संत साहित्य मराठी
०३.१२.१३ 853 आचार्य दण्डी काव्यादर्श: - मेहरचंद्र लछमनदास भारत भारती प्रा.लि. दरियागंज दिल्ली १९७३ - 495 साहित्य संस्कृत, हिंदी
०३.१२.१३ 854 डॉ. शी. द. जोशी संस्कृत प्रतिभा द्वितीय विलास - वैदिक संशोधन मंडळ पुणे १९९५ - 150 साहित्य संस्कृत
०३.१२.१३ 855 श्री. रा. भा. पाटणकर क्रोचेचे सौदर्यशास्त्र - प्राज्ञ प्रेस वाई १९७४ - 299 साहित्य मराठी, इंग्रजी
२३.१२.१३ 926 श्री गोविंद काव्य- प्रदीप - निर्णय सागर प्रेस मुंबई १८९१ - 472 साहित्य संस्कृत
२३.१२.१३ 927 श्री रुद्रट काव्यालंकार - निर्णय सागर प्रेस मुंबई १८८६ - 174 साहित्य संस्कृत
२८.१२.१३ 940 श्री विश्वेश्वर पंडित अलंकारकौस्तुभम् - निर्णय सागर प्रेस मुंबई १८९८ - 427 साहित्य संस्कृत
३०.१२.१३ 946 श्री धनपाल तिलकमंजिरी - निर्णय सागर प्रेस मुंबई १९०३ - 350 साहित्य संस्कृत
०१.०१.१४ 953 प्रा. र.पं. कंगळे रस - भाव - विचार (६ वा, ७ वा अध्याय - मराठी ) - निर्णय सागर प्रेस मुंबई १९७३ - 451 साहित्य संस्कृत