Date Accession Number Author Title Classification Number Publishers Place And Date Of Publication Number Of Volumes Pages Subject Remark
१५.०७.१३ 240 गोस्वामी नवनीत राय तिथी विषयक वाद एक दृष्टी - ज्योतिष मंडळ मेट्रो ऑफ सेट दोलतपुरा जुनागढ २००१ - 26 ज्योतिष संस्कृत
२३.०७.१३ 243 श्री श.ना. देव ग्रहांचे - षोडश- वर्ग बल - साधन - आशीर्वाद मुद्रण पुणे १९९५ - 72 ज्योतिष मराठी
३०.०९.१३ 504 सुधाकर द्विवेदी सूर्यसिद्धांत - बापटिस्ट मिशन प्रेस कलकत्ता १९२५ - 333 ज्योतिष संस्कृत
१७.१०.१३ 617 प्रबोध चंद्रसेन गुप्ता आर्यभट्ट Father of Indian epicylic astronomy - युनिव्हर्सिटी प्रेस कलकत्ता कलकत्ता १९२८ - 28 ज्योतिष इंग्रजी
२२.१०.१३ 645 अनवम दर्शी संघराज दैवेज्ञ कामधेनु: - विद्या विलास प्रेस चौखम्बा बनारस १९०६ - 270 ज्योतिष संस्कृत
२२.१०.१३ 646 द्विवेदी सुधाकर गणक तारांगिनी - मेडिकल हॉल प्रेस बनारस १८९२ - 131 ज्योतिष संस्कृत
२३.१०.१३ 647 भास्कराचार्य दीक्षित भास्करीय बिजोपनाय (वासानाभाष्य) तिथी निर्णय कारिका - बॉम्बे संस्कृत प्रेस मोतीलाल बनारसी दास लाहोर १९२६ - 40 ज्योतिष इंग्रजी, संस्कृत
२३.१०.१३ 648 श्री पेंडसे सुगम सायन निरयन - विजय छापखाना मुंबई १९०४ - 36 ज्योतिष मराठी, संस्कृत
२३.१०.१३ 649 दिक्षित शंकर बाळकृष्ण भारतीय जोति: शास्त्र - आर्यभूषण छापखाना पुणे १९३१ - 566 ज्योतिष मराठी, संस्कृत
२३.१०.१३ 650 केतकर रामकृष्ण व्यंकटेश सौरार्यब्राम्हपक्षीय- तिथी गणितम् - बाभा प्रिंटींग वर्क्स केतकर रामकृष्ण व्यंकटेश विजापूर १९२७ - 35 ज्योतिष संस्कृत
२३.१०.१३ 651 द्विवेदी सुधाकर दिग् मीमांसा - मेडिकल कॉलेज हॉल बनारस १८९९ - 48 ज्योतिष संस्कृत
२३.१०.१३ 652 द्विवेदी सुधाकर दीर्घवृत्त लक्षणम् - प्रिंटींग प्रेस बनारस बनारस १८८१ - 72 ज्योतिष संस्कृत
२३.१०.१३ 653 द्विवेदी सुधाकर सायन पंचांग मतखंडन - - - - 23 ज्योतिष संस्कृत
२८.१०.१३ 668 भास्कराचार्य पंडित गिरीजा प्रसाद द्विवेदी सिद्धांत शिरोमणी - नवल किशोर प्रेस लखनौ १९२६ - 577 ज्योतिष हिंदी , संस्कृत
२८.१०.१३ 669 भास्कराचार्य सिद्धांत शिरोमणी वासनाभाष्य सहित - विद्या विलास प्रेस चौखम्बा बनारस १९२९ - 138 ज्योतिष संस्कृत
२८.१०.१३ 670 पंडित मुरलीधर शर्मा सिद्धांत शिरोमणी गणितस्य मध्यमाधीकारान्त - ई. जे. लाजरस बनारस १९१७ - 328 ज्योतिष संस्कृत
२८.१०.१३ 671 कमलाकर भट्ट तत्त्व विवेक : भाग १ शेष वासना भाग २ - सराजदास आणि कंपनी बनारस प्रिंटींग प्रेस बनारस १८८५ - ४०९ , ५३ ज्योतिष संस्कृत
२९.१०.१३ 680 गणेश भास्कर दीक्षित कुंडली वर्णन साप्ताहिक - महाराष्ट्र मुद्रण शाखा पुणे - १००० कात्रणे ज्योतिष मराठी
२९.१०.१३ 681 गणेश भास्कर दीक्षित कुंडली वर्णन साप्ताहिक - महाराष्ट्र मुद्रण शाखा - - 580 ज्योतिष मराठी
२९.१०.१३ 683 विश्वेश्वर प्रसाद द्विवेदी जन्मपत्र दीपक - चौखम्बा संस्कृत सिरीज बनारस १९३६ - 66 ज्योतिष संस्कृत, हिंदी
२९.१०.१३ 684 गंगाधर पाटील समीक्षेची नवी रूपे - ओम मुद्रणालय पुणे १९८१ - 175 ज्योतिष मराठी
३०.१०.१३ 685 बाबाजी वामन जोशी पंचांग शुद्धीचा निर्णय - नेटीव ओपीनीअन मुंबई १९६१ - 41 ज्योतिष मराठी
३०.१०.१३ 686 शिवराज ज्योतिनिर्बंध - आनंदाश्रम मुद्रणालय पुणे १९१९ - 374 ज्योतिष संस्कृत
३०.१०.१३ 687 . ज्ञानगंगा - बन्दी छोड भक्ती मुक्ती ट्रस्ट बरवाला ही सार - हरियाना - 344 ज्योतिष मराठी, हिंदी
३०.१०.१३ 688 सुधाकर द्विवेदी याजुष ज्यौतिष्य - मेडिकल हॉल प्रेस बनारस १९०८ - 83 ज्योतिष संस्कृत, इंग्रजी
३०.१०.१३ 689 . स्फुट ज्योतिष - विठ्ठल अग्निहोत्री छापखाना मुंबई १८५२ - 32 ज्योतिष संस्कृत
३०.१०.१३ 690 . जातक तत्त्वम - बनारस प्रिंटींग प्रेस बनारस १८८८ - 109 ज्योतिष संस्कृत
३०.१०.१३ 691 विष्णु दत्तात्रय आपटे सिद्धांत शिरोमणी गोलाध्याय - आनंदाश्रम मुद्रणालय पुणे १९४३ - 238 ज्योतिष संस्कृत
३०.१०.१३ 692 वराह मिहीर बृहजातक - पाणिनी ऑफिस अलाहाबाद १९१२ - 412 ज्योतिष संस्कृत, इंग्रजी
३०.१०.१३ 693 प्र.का. खातू शिघ्रबोध ज्योतिष : ग्रंथ - सखाराम भिकूशेठ खातू छापखाना 1882 - 164 ज्योतिष संस्कृत
३०.१०.१३ 694 श्री. रा. भा. पाटणकर कांटची सौंदर्य मीमांसा - मौज प्रिंटींग ब्युरो मुंबई १९७७ - 382 ज्योतिष मराठी
३०.१०.१३ 695 दत्तात्रय व्यंकटेश केतकर ज्योर्तिविद्या बापूसाहेब केतकर यांचे संक्षिप्त चरित्र भाग १ - आर्य भूषण पुणे १९३४ - 89 ज्योतिष मराठी, इंग्रजी
३१.१०.१३ 696 व्यंकटेश बाबूजी केतकर गोलद्वय प्रश्न विमर्श (आकर्षण शास्त्र) - आर्य भूषण पुणे १९३४ - 87 ज्योतिष मराठी
३१.१०.१३ 701 परमेश्वराचार्य आर्यभट्टीय ज्योती : शास्त्र - उदय नारायण सिंग ब्रम्ह प्रेस इटावा मुधापूर UP १९०६ - 98 ज्योतिष संस्कृत
३१.१०.१३ 702 गिरीजा प्रसाद द्विवेदी उप पतीन्दू शेखर: - पी. गिरिजाशंकर हरिशंकर जोशी सुदामा प्रिंटींग प्रेस अहमदाबाद १९३६ - 539 ज्योतिष संस्कृत
३१.१०.१३ 703 के. रो. लक्ष्मण छत्रे ग्रह साधनाची कोष्टके - गणपत कृष्णाजी छत्रे छापखाना मुंबई १८६० - 343 ज्योतिष मराठी
३१.१०.१३ 704 नारायण दास सिद्ध प्रश्न वैष्णव - राजेश्वरी मुद्रणालय बनारस काशी १९५३ - 72 ज्योतिष संस्कृत
६.११.१३ 705 जीवनाथ शर्मा प्रश्न भूषणम् - बनारस प्रिंटींग प्रेस बनारस १८९३ - 22 ज्योतिष संस्कृत
६.११.१३ 706 ब्रम्हदेव करण प्रकाश: - चौखम्ब संस्कृत सिरीज बनारस १८९९ - 123 ज्योतिष संस्कृत
६.११.१३ 707 भास्कराचार्य करण कुतूहलम् - व्यंकटेश्वर प्रेस मुंबई १९५८ - 154 ज्योतिष संस्कृत
६.११.१३ 708 कृष्णाजी गोडबोले, वामन कृष्ण जोशी, गद्रे. ग्रहालाधन - भास्कर नारायण गोडबोले वृत्तप्रसारक छापखाना पुणे १९०४ - 126 ज्योतिष संस्कृत , मराठी
६.११.१३ 709 वामन शास्त्री केमकर शिवस्वरोदय - गोंधळेकर जगद्धीतेलु छापखाना पुणे १८७९ - 67 ज्योतिष संस्कृत
६.११.१३ 712 समीहा तिलक सुरी गणित तिलक - ओरिएंटल इन्स्टिट्यूट बेनितोश भट्टाचार्य बडोदा १९३७ - 122 ज्योतिष इंग्रजी, संस्कृत
६.११.१३ 713 निलांबर प्रकाश झा गोल प्रकाश - मेडिकल कॉलेज प्रेस बनारस १८७२ - 264 ज्योतिष संस्कृत, इंग्रजी
६.११.१३ 714 प्रबोधचंद्रसेन गुप्ता आर्यभट्टीयम् - कलकत्ता युनिव्हर्सिटी प्रेस कलकत्ता १९२७ - 56 ज्योतिष इंग्रजी
०७.११.१३ 715 बुस अन्नाह Acient Romic Chronology - ठक्कर स्पीक आणि कंपनी कलकत्ता १९१९ - 56 ज्योतिष इंग्रजी
०७.११.१३ 716 प्रबोधचंद्रसेन गुप्ता ग्रीक अॅण्ड हिंदू मेथडस् इन स्पीरीकल अॅस्टरोनॉमी - कलकत्ता युनिव्हर्सिटी प्रेस कलकत्ता १९३१ - 25 ज्योतिष इंग्रजी
०७.११.१३ 717 सांब सदाशिव शास्त्री रणदीपिका - गव्हर्नमेंट प्रेस त्रावणकोर महाराणी त्रावणकोर त्रावणकोर १९२८ - 33 ज्योतिष इंग्रजी, संस्कृत
१२.०३.१४ 1132 रघुनाथ शास्त्री पटवर्धन ज्योतिष शिक्षक किंवा जातक केसरी (भाग ३, ४ ,५) - न्यू प्रिंट प्रेस पुणे - २३७ ते ६३६ ज्योतिष इंग्रजी मराठी
२५.११.१४ 1385 माधवाचार्य वैद्यानाथ कालमाधवकारिका (विवरण) - आनंदाश्रम संस्कृत पुणे पुणे १९७७ - 48 ज्योतिष संस्कृत