Date Accession Number Author Title Classification Number Publishers Place And Date Of Publication Number Of Volumes Pages Subject Remark
२३.१०.१३ 654 जगद्गुरू वैदिक मॅथेमॅटीक - मोतीलाल बनारसी दास दिल्ली जेनेन्द्र प्रेस दिल्ली १९६५ - 367 गणित इंग्रजी
२६.१०.१३ 658 महवीराचार्य संस्कृत एम. रंगराचार्य इंग्रजी गणित सार संग्रह - गव्हर्नमेंट ऑफ मद्रास मद्रास १९१२ - 483 गणित संस्कृत, इंग्रजी
२६.१०.१३ 659 विभूती भूषण दत्त अवदेश नारायण सिंग हिस्ट्री ऑफ हिंदु मॅथेमॅटीक्स भाग १ - मोतीलाल बनारसीदास आहालाबाद जनरल प्रेस लाहोर १९३५ - 261 गणित इंग्रजी
२६.१०.१३ 660 विभूती भूषण दत्त अवदेश नारायण सिंग हिस्ट्री ऑफ हिंदु मॅथेमॅटीक्स भाग २ - मोतीलाल बनारसीदास आहालाबाद जनरल प्रेस 1938 - 314 गणित इंग्रजी
२६.१०.१३ 661 - सिद्धांत शिरोमणी गणिताध्याय: - - - - 319 गणित संस्कृत
२६.१०.१३ 662 एस. बी. दांडेकर लेक्चरस् ऑन कॉलेज अलजीब्रा - अलीजहाँ दरबार प्रेस ग्वाल्हेर १९३६ - 402 गणित इंग्रजी
२६.१०.१३ 663 विभूती भूषण दत्त सेन्स ऑफ द सुलभा - युनिव्हर्सिटी ऑफ कलकत्ता 1932 - 247 गणित इंग्रजी
२६.१०.१३ 664 म. महोपाध्याय पंडित बापुदेव शास्त्री सरळ त्रिकोण मिति: भाग १ व २ - हरीकृष्ण दास गुप्ता बुक डेपो बनारस १९१६ - १५९, १३२ गणित संस्कृत
२८.१०.१३ 665 जे. एच. मॉरीस जोसेफ हजबंड practical plain solid Geometry - लॉगमन्स ग्रीन आणि कंपनी मुंबई १९२९ (लंडन) - 276 गणित इंग्रजी
२८.१०.१३ 666 भास्कराचार्य बिजगणितम् - चरणगुप्ता कमला प्रिंटींग वर्क्स कलकत्ता १८४८ - 392 गणित संस्कृत
२८.१०.१३ 667 मूळ लेखक - ब्लौकी / अनुवाद त्रिवेदी आधुनिक प्राथमिक बीजगणित भाग १ - - - - 352 गणित हिंदी
२८.१०.१३ 672 मुनीश्वर सिद्धांत सार्वभौम: भाग १ - गव्हर्नमेंट सानाकृत कालेज बनारस १९३२ - 206 गणित संस्कृत
२८.१०.१३ 673 मुनीश्वर सिद्धांत सार्वभौम: भाग १ - गव्हर्नमेंट सानाकृत कालेज बनारस १९३५ - 373 गणित संस्कृत, इंग्रजी
२८.१०.१३ 674 विघ्नेश्वर प्रसाद द्विवेदी ज्योतिष सिद्धांत संग्रह:, वृद्ध वशिष्ठ सिद्धांत , पितामह सिद्धांत , ब्रम्ह सिद्धांत - चंद्रप्रभा प्रेस बनारस १९१२ - ३६, ७९ , २४, ७८ गणित संस्कृत
२९.१०.१३ 675 भास्कराचार्य लीलावती - विश्वेश्वर मुद्रणालय मुंबई १९८१ - 245 गणित संस्कृत
२९.१०.१३ 676 हरनचंद्र बॅनर्जी लीलावती - बुक कंपनी लिमिटेड सखा प्रेस कलकत्ता १९२७ - 317 गणित संस्कृत, इंग्रजी
२९.१०.१३ 677 विश्वेश्वर प्रसाद द्विवेदी वशिष्ठ सिद्धांत - बनारस प्रिंटींग प्रेस बाबू छन्नुलाल बनारस १८८९ - 12 गणित संस्कृत
२९.१०.१३ 678 दत्तात्रय विष्णु आपटे लीलावातीतील सार्थ वेचे (भास्कराचार्यांचा अंकगणिताचा परिचय ) - केशव भिकाजी ढवळे परुळेकर प्रेस मुंबई १९३२ - 15 गणित संस्कृत
२९.१०.१३ 679 भास्कराचार्य गणित परिपाठ बोधिनी लीलावती - व्यंकटेश्वर मुद्रणालय मुंबई १८०५ - 128 गणित संस्कृत
२९.१०.१३ 682 सुधाकर द्विवेदी लीलावती - - मुंबई १८०५ - 107 गणित संस्कृत
३१.१०.१३ 698 सांब शिव शास्त्री आर्यभट्टीयम् भाग १ - महाराणी त्रावणकोर गव्हर्नमेंट प्रेस त्रावणकोर - 189 गणित संस्कृत, इंग्रजी
६.११.१३ 711 सुधाकर द्विवेदी त्रिशातिका - चंद्रप्रभा प्रेस बनारस १९५६ - 46 गणित भूमिती संस्कृत