Date Accession Number Author Title Classification Number Publishers Place And Date Of Publication Number Of Volumes Pages Subject Remark
०४/१०/१२ 89 अनन्ताचार्य प्रपान्नामृत (रामानुज चरित्रं) - प्र.वेकांटेश्वर मृद्रणालय मुंबई - १९६४ - 491 पुराण संस्कृत
४.०६.१३ ११२ आ रामशंकर अवस्थी चिद्विलास: - अभिषेक प्रकाशन कानपूर २००१ - 216 पुराणकथा संस्कृत
४.०६.१३ ११२ इ वैकुंठनाथ उपाध्याय श्री काशी रहस्य - श्री भृगुप्रकाशन वाराणसी शके २०४९ - 36 पुराण संस्कृत
४.०६.१३ 113 राजीव गुप्ता श्रीमद्भगवदगीता यथारूप - भक्ती वेदांत बुक स्टॉल मुंबई १९७९ - 614 पुराण -गीता तत्वज्ञान संस्कृत
०७.६.१३ 120 महर्षि वेद - व्यास श्रीमद् भागवत महापुराणम - गीता प्रेस गोरखपूर सवंत २०२२ - 789 पुराण भागवत संस्कृत
१०.०६.१३ 128 - स्तोत्रसंग्रह , आरती - नेर्लेकर बुक डेपो पुणे - 212 पुराण स्तोत्र संस्कृत
१२.०६.१३ 150 डॉ. गीतादेवी मिश्रा श्री सौमित्र रामायण - गीता प्रकाशन वाराणसी २००० - 335 पुरण - रामायण हिंदी
१९.०६.१३ 176 पंडित केदारनाथ व्यास वेदोवत्त शिवतत्त्व निरुपण - काशी शोध अनुसंधान संस्थान वाराणसी २००० - 312 पुराण हिंदी
१७.०६.१३ 180 द्वैपायन व्यास श्री मद् देवी भागवतम् -पूर्वार्ध - गुरुमंडळ ग्रंथमाला कलकत्ता १९६१ - 584 पुराण भागवत हिंदी, संस्कृत
१७.०६.१३ 182 कृष्ण प्रसाद शर्मा घिमीरे श्रीराम विलाप हिंदी भाषानुवाद सहित - श्री कृष्ण ग्रंथमाला प्रकाशन काठमांडू नेपाळ १९७३ - 68 पुराण संस्कृत , हिंदी
१८.०६.१३ 193 मदनलाल गर्ग भागवत दर्पण - - - - 226 पुराण हिंदी
२३.०७.१३ 249 सदानंद सरस्वती भागवत- प्रबोध - निर्मल स्वरूप धर्मार्थ न्याय कलकत्ता - 163 पुराण भागवत हिंदी
२१.१०.१३ 627 बाळराम उदासीन गंगास्थिती समय मीमांसा - तर प्रेस बनारस १९६० - 47 पुराण कुंभमेळा हिंदी
२२.१०.१३ 639 प्रीयाबाला शहा विष्णूधर्मोत्तर पुराणे खंड ३ , भाग २ - ओरिएंटल इन्स्टिट्यूट बडोदा बडोदा १९६१ - 335 पुराण इंग्रजी , मराठी
१८.११.१३ 773 साखरे महाराज एकनाथी भागवत - स्वस्तिक मुद्रणालय पुणे शके १८७४ - 1205 पुराण संस्कृत, मराठी
२०.११.१३ 784 हरिहर पटवर्धन कुरुंदवाडकर गणेश पुरण उत्तरार्ध आर्या - इंडियन प्रिंटींग प्रेस मुंबई १८८४ - 219 पुराणकाव्य मराठी
२२.०१.१४ 1014 विष्णु वामन बापट बृहदारण्य कोऽपनिषद् भाष्यार्थ - इंदिरा प्रेस बडोदा १९३० - १ ते ४९९ पुराण संस्कृत, इंग्रजी
२५.०३.१४ 1162 एकनाथ महाराज भावार्थ रामायण - निर्णय सागर प्रेस मुंबई १९१७ - 1112 पुराण मराठी
२८.११.१४ 1414 व्यास पी.पी.एन शास्त्री महाभारतम् आदिपर्व vol - I part -I - व्ही रामशास्त्री सस्त्रुलू आणि सन्स व्हाविला प्रेस मद्रास १९३१ - 945 पुराणोतिहास इंग्रजी, संस्कृत
२८.११.१४ 1415 पी.पी. सुब्राम्हण्यम शास्त्री संशोधितम् श्रीमन्महाभारतम् आदिषर्वणी द्वितीयभाग - वावील्ला प्रेस V.ramaswamy Sanstrula & sons 292 Esplanade मद्रास १९३१ - XXX +21+920+1463+18+4 पुराणोतिहास इंग्रजी, संस्कृत
२८.११.१४ 1416 पी.पी. सुब्राम्हण्यम शास्त्री संशोधितम् महाभारत सभापर्व भाग ३ लक्षालंकर टीका - वावील्ला प्रेस V.ramaswamy Sanstrula & sons 292 Esplanade मद्रास १९३२ - XX + 14+665+26 पुराणोतिहास इंग्रजी, संस्कृत
२८.११.१४ 1417 पी.पी. एस. शास्त्री महाभारत अरण्यपर्व भाग १ vol-४ - वावील्ला प्रेस V.ramaswamy Sanstrula & sons 292 Esplanade मद्रास १९३३ - XX + 25+780+3 पुराणोतिहास इंग्रजी, संस्कृत
२८.११.१४ 1418 पी.पी. सुब्राम्हण्यम शास्त्री संशोधितम् श्रीमन्महाभारतम् तल आरण्यपर्वणी भाग २ vol-५ - वावील्ला प्रेस V.ramaswamy Sanstrula & sons 292 Esplanade मद्रास १९३४ - XVI+२०+७८१+१५७६+४ पुराणोतिहास इंग्रजी, संस्कृत
२८.११.१४ 1419 पी.पी. सुब्राम्हण्यम शास्त्री संशोधितम् महाभारत विरत पर्व vol- ६ - वावील्ला प्रेस V.ramaswamy Sanstrula & sons 292 Esplanade मद्रास १९३२ - XVI+५२५ पुराणोतिहास इंग्रजी, संस्कृत
२८.११.१४ 1421 पी.पी. सुब्राम्हण्यम शास्त्री महाभारतम् भीष्मपर्व Vol- VIII - वाविल्ला प्रेस मद्रास १९३४ - X+१०४७ पुराणोतिहास इंग्रजी, संस्कृत
२८.११.१४ 1422 पी.पी. सुब्राम्हण्यम शास्त्री महाभारतम् द्रोणपर्व Vol IX Dronaparva I - वाविल्ला प्रेस मद्रास १९३५ - Xii+ ७८४ पुराणोतिहास इंग्रजी, संस्कृत
२८.११.१४ 1423 पी.पी. सुब्राम्हण्यम शास्त्री महाभारतम् द्रोणपर्व Vol X भाग २ - वाविल्ला प्रेस मद्रास १९३५ - Xii+ १२+६०४+२ पुराणोतिहास इंग्रजी, संस्कृत
२८.११.१४ 1424 पी.पी. सुब्राम्हण्यम शास्त्री महाभारत कर्णपर्व Vol - XI - वाविल्ला प्रेस मद्रास १९३५ - - पुराणोतिहास इंग्रजी, संस्कृत
२८.११.१४ 1425 पी.पी. सुब्राम्हण्यम शास्त्री महाभारत शल्य -सौप्तिक - स्त्री पर्वाणी - वाविल्ला प्रेस मद्रास १९३५ - XV+१४+७४९+३ पुराणोतिहास इंग्रजी, संस्कृत
२८.११.१४ 1426 पी.पी. सुब्राम्हण्यम शास्त्री महाभारत शांती पर्व प्रथम भाग खंड १३ - वाविल्ला प्रेस मद्रास १९३५ - XV+१४+७४९+३ पुराणोतिहास इंग्रजी, संस्कृत
२९.११.१४ 1427 पी.पी. सुब्राम्हण्यम शास्त्री महाभारत शांतीपर्व Vol XIV भाग२ - वाविल्ला प्रेस मद्रास १९३६ - ई+२४+६६२+१४६५ पुराणोतिहास इंग्रजी, संस्कृत
२९.११.१४ 1428 - १) प्रभूवंशकाव्यं २) अपोरोक्षानुभूती ३)श्रीकृष्णभक्ती चंद्रिका नाटकम् - वाविल्ला प्रेस - - २०+१०+२८ पुराणोतिहास इंग्रजी, संस्कृत
२९.११.१४ 1429 पी.पी. सुब्राम्हण्यम शास्त्री महाभारत अनुशासानिकपर्व भाग १ खंड XVI - वाविल्ला प्रेस मद्रास १९३५ - XIII +१६+६९६+२ पुराणोतिहास इंग्रजी, संस्कृत
२९.११.१४ 1430 पी.पी. सुब्राम्हण्यम शास्त्री महाभारत अनुशासानिकपर्व द्वितीय भाग खंड XVII - वाविल्ला प्रेस मद्रास १९३६ - IX +२१+६९७+१५०७+२ पुराणोतिहास इंग्रजी, संस्कृत
२९.११.१४ 1431 पी.पी. सुब्राम्हण्यम शास्त्री महाभारतम् तंत्र आश्वमेधानिक, आश्रमवासिक मौसल, महाप्रस्थानिक, स्वर्गारोहण रुपपश्चपर्वात्मकम् सम्पूटमिदम् - वाविल्ला प्रेस मद्रास १९३३ - IX +३२+६१८+१५०+६१ पुराणोतिहास इंग्रजी संस्कृत
२९.११.१४ 1432 व्यासाचार्य डॉ. रा. एन. दांडेकर महाभारते आदिपर्व खंड १ आदि- सभा -आरण्यक-विराट - पर्वणी - भांडारकर प्राच्य विद्या संशोधन मंदिर पुणे १९७१ - १० ते ८७५ पुराणोतिहास संस्कृत
२९.११.१४ 1433 व्यासाचार्य डॉ. रा. एन. दांडेकर महाभारत संहिता उद्योग - भीष्म -द्रोण पर्वाणी - VOL इई - भांडारकर प्राच्य विद्या संशोधन मंदिर पुणे १८९६ शके १९७२ - ६+८७७+१६३८ पुराणोतिहास संस्कृत
२९.११.१४ 1434 व्यासाचार्य डॉ. रा. एन. दांडेकर महाभारत संहिता कर्ण शल्य सौप्तिक स्त्री शांती - पर्वणी vol- III - भांडारकर प्राच्य विद्या संशोधन मंदिर पुणे १९७४ - ९+१६४१+२४९१ पुराणोतिहास संस्कृत
२९.११.१४ 1435 व्यासाचार्य डॉ. रा. एन. दांडेकर महाभारतस्थ संहिता अनुशासन - अश्वमेधिक - आश्रम - vol - IV वासिक - मौसल महाप्रस्थानिक -स्वर्गारोहण - भांडारकर प्राच्य विद्या संशोधन मंदिर पुणे १९७५ - १०+२४९३ ते २९२६ पुराणोतिहास संस्कृत
२९.११.१४ 1436 परशुराम लक्ष्मण वैद्य महाभारतस्य श्लोकपादसुची The pratika index of mahabharat Vol- I - भांडारकर प्राच्य विद्या संशोधन मंदिर पुणे १९६७ - 800 पुराणोतिहास संस्कृत
२९.११.१४ 1437 परशुराम लक्ष्मण वैद्य महाभारतस्य श्लोकपादसुची Vol- II - भांडारकर प्राच्य विद्या संशोधन मंदिर पुणे १९६८ - ८०१ ते १६०० पुराणोतिहास संस्कृत
२९.११.१४ 1438 संपादक - परशुराम लक्ष्मण वैद्य महाभारतस्य श्लोकपादसुची त्रिधाम त्रिवृदच्युत Vol- III - भांडारकर प्राच्य विद्या संशोधन मंदिर पुणे १९६९ - १६०० - २४०० पुराणोतिहास संस्कृत
२९.११.१४ 1439 संपादक - परशुराम लक्ष्मण वैद्य महाभारतस्य श्लोकपादसूची (पुत्राणामनिर्वार्तनाम्) vol -IV - भांडारकर प्राच्य विद्या संशोधन मंदिर पुणे १९७० - २४०१ ते ३२०० पुराणोतिहास संस्कृत
२९.११.१४ 1440 संपादक - परशुराम लक्ष्मण वैद्य महाभारतस्य श्लोकपादसूची Vol. - V - भांडारकर प्राच्य विद्या संशोधन मंदिर पुणे १९७१ - ३२०१ - ४००० पुराणोतिहास संस्कृत
२९.११.१४ 1441 संपादक - परशुराम लक्ष्मण वैद्य, डॉ. रा. एन. दांडेकर महाभारतस्य श्लोकपादसूची समप्राणबलानित्यं to हृदिनी वचनक्षमाम् चिकित्सिनपाठात्मकस्य हरिवंशस्य श्लोकपादसूची - भांडारकर प्राच्य विद्या संशोधन मंदिर पुणे १९७२ - ४००१ - ४४७९, १ -२८८ पुराणोतिहास संस्कृत
२९.११.१४ 1442 संपादक - परशुराम लक्ष्मण वैद्य हरिवंशपर्व प्रथम परिशिष्टम् विष्णूपर्व Vol- I - भांडारकर प्राच्य विद्या संशोधन मंदिर पुणे १९६९ - १ ते ७९९ पुराणोतिहास इंग्रजी संस्कृत
२९.११.१४ 1443 संपादक - परशुराम लक्ष्मण वैद्य हरिवंशपर्व प्रथम परिशिष्टम् विष्णूपर्व Vol- II - भांडारकर प्राच्य विद्या संशोधन मंदिर पुणे १९७१ - 918 पुराणोतिहास इंग्रजी संस्कृत
०१.१२.१४ 1444 - - - - - - - पुराणोतिहास संस्कृत
०१.१२.१४ 1445 - - - - - - - पुराणोतिहास संस्कृत
०१.१२.१४ 1446 त्र्यंबकरायम खिना धर्माकुतम् बालकांड संस्कृत सिरीज - श्री वाणी विलास प्रेस श्रीरंगम १९१६ - 387 पुराणोतिहास संस्कृत