Date Accession Number Author Title Classification Number Publishers Place And Date Of Publication Number Of Volumes Pages Subject Remark
२०.११.१३ 786 पांडुरंग वामन काणे पूर्वमीमांसाया ऐतिह्यम् - आर्य संस्कृती मुद्रणालय पुणे १९२९ - 62 मीमांसा संस्कृत
२९.०१.१४ 1032 रामेश्वर सुरी जैमिनी सूत्रवृत्ती: - मेडिकल कॉलेज काशी बनारस १९५६ - 695 मीमांसा संस्कृत
३०.०१.१४ 1033 नारायण तीर्थ मुनी भाट्टभाषा प्रकाश: - चौखम्बा संस्कृत सिरीज बनारस १९०० - 61 मीमांसा संस्कृत
३०.०१.१४ 1034 आचार्य मंडनमिश्र विभ्रम विवेक: - जोरनल ऑफ ओरिएंटल रिसर्च मद्रास १९३२ - 40 मीमांसा संस्कृत, इंग्रजी
३०.०१.१४ 1035 भट्ट श्री कुमारिल स्वामी टुपटीका अध्याय ४ ते ११ मात्र - विद्या विलास प्रेस बनारस १९०४ - 328 मीमांसा संस्कृत
३०.०१.१४ 1036 श्रीमद पा.य. दीक्षित विधिरसायनम् - चौखम्बा संस्कृत सिरीज विद्या विलास प्रेस बनारस १९०१ - 923 मीमांसा संस्कृत
०३.०२.१४ 1037 उद्यान आचार्य आत्मतत्त्वविवेक: - विद्या विलास प्रेस बनारस १९२५ - 107 मीमांसा संस्कृत
०३.०२.१४ 1041 विश्वेश्वर सुधी (भट्ट) भट्ट चिंतागणेस्तर्क पादा: (गागाभट्ट) - चौखम्बा संस्कृत सिरीज बनारस १९५७ - 176 मीमांसा संस्कृत
०४.०२.१४ 1042 मदापदेव (आपदेव) भट्टालंकार टीकायुक्त : - विद्या विलास प्रेस बनारस १९२१ - ४०१ ते ४९६ मीमांसा संस्कृत
०४.०२.१४ 1043 मदापदेव (आपदेव) भट्टालंकार टीकायुक्त : - विद्या विलास प्रेस बनारस १९२१ - १०१ ते २०० मीमांसा संस्कृत
०४.०२.१४ 1044 मदापदेव (आपदेव) भट्टालंकार टीकायुक्त : - विद्या विलास प्रेस बनारस १९१९ - १ ते १०० मीमांसा संस्कृत
०४.०२.१४ 1047 श्री पार्थसारथी मिश्र तन्त्ररत्नम् (मीमांसा) भाग १ - आहालाबाद युनिव्हर्सिटी अलाहाबाद १९३० - 459 मीमांसा संस्कृत
१०.०२.१४ 1055 - मीमांसा प्रकाश - बालोद्यान प्रेस पुणे १९३७ - 400 मीमांसा संस्कृत, इंग्रजी
१०.०२.१४ 1056 पार्थ सारथी मिश्र शास्त्र दीपिका - ओरिएंटल इनस्टीट्युट बडोदा १९४० - 492 मीमांसा इंग्रजी ,मराठी
१०.०२.१४ 1057 केवलानंद सरस्वती मीमांसा दर्शनम् - प्रांजना प्रेस वाई १८७० /१९४८ - 508 मीमांसा संस्कृत
१०.०२.१४ 1058 आपदेव मीमांस न्याय प्रकाश - नारायण प्रेस मुंबई - 288 मीमांसा संस्कृत
१२.०२.१४ 1059 आपदेव मीमांसा प्रकाश - मेडिकल कॉलेज हॉल बनारस - 181 मीमांसा संस्कृत
१२.०२.१४ 1060 भट्ट शंकर मीमांसा - बालप्रकाश - विद्या विलास प्रेस चौखम्बा संस्कृत सिरीज बनारस १९०२ - 183 मीमांसा संस्कृत
१२.०२.१४ 1061 मंडन मिश्र मीमांसा अनुक्रमणिका - विद्या विलास प्रेस चौखम्बा संस्कृत सिरीज बनारस १९३० - 411 मीमांसा संस्कृत
१४.०२.१४ 1064 श्रीखंड देव, भट्ट दीपिका पूर्व मीमांसा दर्शनम् भाग १ - ओरिएंटल ब्रँच प्रेस म्हैसूर १९०८ - 351 मीमांसा संस्कृत
१४.०२.१४ 1065 श्रीखंड देव, भट्ट दीपिका पूर्व मीमांसा दर्शनम् भाग ४ - ओरिएंटल ब्रँच प्रेस म्हैसूर १९१६ - 1110 मीमांसा संस्कृत
१४.०२.१४ 1066 अपय्य दीक्षित पूर्वात्तर मीमांसा वाद नक्षत्र माला - वाणी विलास प्रेस श्रीरंगम १९१२ - 371 मीमांसा संस्कृत
१४.०२.१४ 1067 प्रभाकर मातानुसारी प्रकरण पञ्चिका - विद्या विलास प्रेस बनरास १९०४ - 274 मीमांसा संस्कृत
१४.०२.१४ 1068 श्रीखंड देव, भट्ट दीपिका पूर्व मीमांसा दर्शनम् भाग २ - गव्हर्नमेंट ब्रँच प्रेस म्हैसूर १९११ - 386 मीमांसा संस्कृत
१७.०२.१४ 1069 पंडित रामकृष्ण भट्टाचार्य पूर्व मीमांसा अधिकरण कौमुदी - विद्या विलास प्रेस बनारस १९१६ - 100 मीमांसा संस्कृत
१७.०२.१४ 1070 गंगानाथ झा शाबर भाष्य - ओरिएंटल सिरीज इनस्टीट्युट बडोदा १९३३ - 715 मीमांसा इंग्रजी
१७.०२.१४ 1071 जैमिनी पूर्व मीमांसा सूत्र - इंडियन प्रेस अलाहाबाद १९०३ - 464 मीमांसा संस्कृत, इंग्रजी
१७.०२.१४ 1073 गंगानाथ झा शाबर भाष्य - ओरिएंटल इनस्टीट्युट बडोदा १९३६ - १४१७ ते १८४८ मीमांसा इंग्रजी
१९.०२.१४ 1074 पार्थ सारथी मिश्र न्याय रत्नमाला - ओरिएंटल इनस्टीट्युट बडोदा १९३७ - १ ते ३४६ +३० +४ मीमांसा संस्कृत, इंग्रजी
१९.०२.१४ 1075 पार्थ सारथी मिश्र न्याय रत्नमाला - चौखम्बा संस्कृत सिरीज बनारस १९०० - 212 मीमांसा संस्कृत
१९.०२.१४ 1079 श्रीखंड देव, भट्ट दीपिका पूर्व मीमांसा दर्शनम् भाग ३ - गव्हर्नमेंट ब्रँच प्रेस म्हैसूर १९१४ - १ ते ३०९ मीमांसा संस्कृत
१८.०४.१४ 1251 श्रीकण्ठ शिवाचार्य ब्रम्ह मीमांसा - गव्हर्नमेंट ब्रँच प्रेस म्हैसूर १९०९ - 391 मीमांसा संस्कृत
२०.११.१४ 1331 गागाभट्ट , शालिकनाथ मिश्र , श्री शंकर भट्ट भाट्टचिंतामणी प्रकरणपांचिका षडदर्शनसमुच्चय मीमांसा सार संग्रह - विद्या विलास प्रेस बनारस १९०४ - - मीमांसा सार संग्रह संस्कृत