Date Accession Number Author Title Classification Number Publishers Place And Date Of Publication Number Of Volumes Pages Subject Remark
०५/१०/१२ 112 कुंटे, अण्णा मोरेश्वर प्रस्तावक योगरत्नाकर (ग्रथांक - ४) ६१५-४९५४ आनंदश्रम संस्था १९०० / २री आवृत्ती - 532 वैद्यकशास्त्र संस्कृत
१२.०८.१३ 272 हिंदी भाषांतर आचार्य बाळकृष्ण आयुर्वेद - महोदधि: (सूशेण- निघण्टु:) - दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट पतंजली योगपीठ हरिद्वार २०१३ - - वैद्यकशास्त्र हिंदी , संस्कृत
१२.०८.१३ 273 आचार्य बाळकृष्ण भोजन कुतूहलम् - दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट हरिद्वार २०१३ - - वैद्यकशास्त्र हिंदी , संस्कृत
०१.०९.१३ 463 वाग्भट्ट अष्टांग त्रध्दयम् आयुर्वेद रसायन - नारायण सागर प्रेस मुंबई १९३९ - 956 वैद्यकशास्त्र संस्कृत
०१.०९.१३ 464 वाग्भट्ट (आनंदश्रम) रसरत्नसमुच्चव - आनंदाश्रम मुद्रणालय 1905 - 192 वैद्यकशास्त्र संस्कृत
०१.०९.१३ 465 भावमिश्र भावप्रकाश पूर्व खंड - चौखम्बा संस्कृत सिरीज बनारस १९३८ - 776 वैद्यकशास्त्र संस्कृत
०६.०९.१३ 466 भावमिश्र भावप्रकाश पूर्व खंड - मध्यस्थ प्रेस कलकत्ता १८७५ - 749 वैद्यकशास्त्र संस्कृत
०६.०९.१३ 467 भावमिश्र भावप्रकाश भाग १ - भुवनचंद्र केन कलकत्ता १२९३ - 869 वैद्यकशास्त्र संस्कृत
०६.०९.१३ 468 भावमिश्र भावप्रकाश ज्वाराधिकार मात्रा - चौखम्बा संस्कृत सिरीज बनारस १९९६ - 228 वैद्यकशास्त्र संस्कृत, हिंदी
०६.०९.१३ 469 भावमिश्र भावप्रकाश भाग २ ते ५ - - - - ८७० ते १६७९ वैद्यकशास्त्र संस्कृत
०६.०९.१३ 470 बुद्धजीविकाचार्य कश्यप संहिता - निर्णय सागर - मुंबई 1938 - 613 वैद्यकशास्त्र संस्कृत
०७.०९.१३ 472 चरकमुनी चरक संहिता (वैद्यकशास्त्र) - सरस्वती मुद्रण 1977 - 962 वैद्यकशास्त्र संस्कृत
०७.०९.१३ 473 - रसेन्द्र चिंतामणी रसरत्नाकर - सरस्वती मुद्रण कलकत्ता १८७८ - 806 वैद्यकशास्त्र संस्कृत
१२.०९.१३ 474 महामहोपाध्याय गोपाळ भट्ट सटीक रसेन्द्रसार संग्रह - भुवनचंद्र कलकत्ता १८८५ - 402 वैद्यकशास्त्र संस्कृत
१२.०९.१३ 476 द. के. कामत धन्वंतरी निघण्टु भाग १ - डी. के. कामत विद्या विलास मुद्रणालय पुणे १९७२ - 131 वैद्यकशास्त्र संस्कृत
१२.०९.१३ 477 मदनपाल सर्वेषा गुणाना निघण्टु - नूतन वाल्मिकी मुद्रणालय कलकत्ता १८८६ - 141 वैद्यकशास्त्र संस्कृत
१२.०९.१३ 478 जैनेन्द्र विद्यासागर शुश्रुत : - - - - 278 वैद्यकशास्त्र संस्कृत
१६.०९.१३ 479 - शुश्रुत : - - - - 1158 वैद्यकशास्त्र संस्कृत
१६.०९.१३ 480 जैनेन्द्र विद्यासागर शुश्रुत : सिस्टीम ऑफ मेडिसिन - देवीप्रिया प्रेस कलकत्ता १८७३ - 921 वैद्यकशास्त्र संस्कृत
१६.०९.१३ 481 माधवाचार्य सार्थ - माधव निदान - - - - 249 वैद्यकशास्त्र संस्कृत
१६.०९.१३ 482 माधवकारा निदानम् - - कलकत्ता १८७६ - 445 वैद्यकशास्त्र संस्कृत
१६.०९.१३ 483 डॉ. गुड, डॉ. कुलीन आर्म स्टॉंग निदान ग्रंथ - गव्हर्नमेंट मिथोग्राफी प्रेस मुंबई १८२८ - 139 वैद्यकशास्त्र संस्कृत
१६.०९.१३ 484 चक्रपाणी दत्त द्रव्य गुण: - निमतला घाट संख्या भवन कलकत्ता १८७१ - 289 वैद्यकशास्त्र संस्कृत
१६.०९.१३ 485 वाग्भट्ट अष्टांग हृदयम - - - - 180 वैद्यकशास्त्र संस्कृत
१६.०९.१३ 486 मत्रीमल्ल भट्ट योगतरग्ङिणी - व्यंकटेश्वरा मुद्रणालय मुंबई १९६५ - 328 वैद्यकशास्त्र संस्कृत
१७.९.१३ 487 चक्रपाणी दत्त चक्रदत्त आयुर्वेद चिकित्सा भाग १ - मोहनचंद्र वसाक संस्था कलकत्ता १७९३ - 574 वैद्यकशास्त्र संस्कृत
१७.०९.१३ 488 धिरेंद्रनाथ रॉय प्रिन्सीपल ऑफ त्रीदोसा इन आयुर्वेद - एस. सी. बॅनर्जी कलकत्ता १९३७ - 292 वैद्यकशास्त्र संस्कृत
१७.०९.१३ 489 वामन दातार पंचमहाभूते - त्रिदोष चर्चा परिषद - वामन शास्त्री दातार नाशिक १९४० - 253 वैद्यकशास्त्र संस्कृत
१७.०९.१३ 490 चक्रदत्त पाणिनी चक्रदत्त आयुर्वेद चिकित्सा भाग २ - काव्य प्रकाश प्रेस कलकत्ता १८७२ - 538 वैद्यकशास्त्र संस्कृत
२३.९.१३ 491 गोविंद सेन परिभाषा प्रदिप - भुवनचंद्र वसाक कलकत्ता १६३० - 84 वैद्यकशास्त्र संस्कृत
२३.९.१३ 492 गोपी मोहन आयुर्वेदीय द्रव्य विधान मुक्तावली - भुवनचंद्र वसाक कलकत्ता १६३१ - 70 वैद्यकशास्त्र संस्कृत
२३.९.१३ 493 मदनपाल सर्वेषधिनाम गुणानां निघण्टु - काव्य प्रकाशन कलकत्ता १८७५ - 143 वैद्यकशास्त्र संस्कृत
२१.१०.१३ 628 - प्रयोग चिंतामणी - - - - 132 वैद्यकशास्त्र संस्कृत
३१.१०.१३ 697 आचार्य बाळकृष्ण अजीर्णामृत मञ्जरी - दिव्य प्रकाशन पतअली हरिद्वार हरिद्वार २०१३ - 114 वैद्यक शास्त्र हिंदी
११.११.१३ 736 आचार्य बाळकृष्ण आयुर्वेद सिद्धांत रहस्य - दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट हरिद्वार पतंजली योग पीठ हरिद्वार २०१३ - 262 वैद्यक शास्त्र हिंदी
२५.११.१३ 805 श्री नीलकंठतीर्थ योगामृतताराङ्गिणी - मुंबई प्रेस निर्णय सागर मुंबई १९०४ - 25 वैद्यक संस्कृत
२७.११.१४ 1404 वाग्भट्टाचार्य रसरत्न समुच्चय - आनंदाश्रम मुद्रणालय पुणे १९०५ - २१२ सचित्र वैद्याकशास्त्र संस्कृत
११.१२.१४ 1546 श्री कंठदत्त वृन्दमाधव परनामा सिद्धयोगी सटीक (कुसुमावली टिकेसहित ) - अनादाश्रम ग्रंथावली पुणे १८९४ - 675 वैद्यकशास्त्र संस्कृत
२६.१२.१४ 1705 - - - कलकत्ता युनिव्हार्सिटी कलकत्ता कलकत्ता १९२१ - 272 वैद्यक शास्त्र संस्कृत