Price List

Sr. No. Name of Book Publication No. Scribe/Commentrator Pages Price
Mantra-Tantra
    
101Nityashodshikarnava56Setubandhan Tika350No.St.
102Dnyanarnavatantram69Ishwar12870
103Madhvatantramukhamardanam113Appaya Dikshit151130
 Mimamsa    
104Mimamsadarshanam97/1Shabarbhashya15980
105Mimamsadarshanam97/2Shabarbhashya500250
106Mimamsadarshanam97/3Shabarbhashya256130
107Mimamsadarshanam97/4Shabarbhashya627320
108Mimamsadarshanam97/5Shabarbhashya478240
109Mimamsadarshanam97/6Shabarbhashya612300
110Mimamsadarshanam97/7Shabarbhashya238120
111Pashvalambhamimamsa132Vamanshastri Kinjavadekar6060
112Angatvaniruktih137Murari Mishra8780
 
Yadnyik
    
113Vidhanmala86Nrusinha Bhatta418300
 
Yogashastra
    
114Patanjal-Yogsutrani47Vachaspati Mishra282200
115Shivyogdipika139Sadashiv Yogeshwar3220
 
Veda (Vedic literature)
    
116Ganeshatdarvshirsha-Satik1Vamanshastri Islampurkar3220
117Rudradhyaya2Sayanacharya164140
118Purushsuktam3Sayanacharya1710
119Aitareyabrahmanam32/1Sayanacharya543270
120Aitareyabrahmanam32/2Sayanacharya410250
121Taittiriyaranyakam36/1Sayanacharya455280
122Taittiriyaranyakam36/2Sayanacharya410500
123Taittiriyabrahmanam37/1Sayanacharya611370
124Taittiriyabrahmanam37/2Sayanacharya533320
125Taittiriyabrahmanam37/3Sayanacharya293180
126Aitareyaranyakam38Sayanacharya298150
127Taittiriyasamhita42/1Sayanacharya400200
128Taittiriyasamhita42/2Sayanacharya384190
129Taittiriyasamhita42/3Sayanacharya202100
130Taittiriyasamhita42/4Sayanacharya431300
131Taittiriyasamhita42/5Sayanacharya268190
132Taittiriyasamhita42/6Sayanacharya532370
133Taittiriyasamhita42/7Sayanacharya279190
134Taittiriyasamhita42/8Sayanacharya380190
135Taittiriyasamhita42/9Sayanacharya108No.St.
136Shankhayanbrahmanam65Sayanacharya117No.St.
137Gayatripurashcharanpaddhati73Sayanacharya15490
138Shankhayanaranyakam90Sayanacharya6630
139Rudradhyaya114Vishnusuri103No.St.
140Ganeshatdarvshirsha-Satik141  50
 
Vedanga
    
141Niruktam88/1Yaska -Tika-Durgacharya653330
142Niruktam88/2Yaska -Tika-Durgacharya474240
 
Vedanta
    
143Jivanmuktivivek20Vidyaranya-Achyut Modak11890
144Brahmasutravrutti21/1Dvaipayan/sh.Bh./Anandgiri624No.St.
145Brahmasutravrutti21/2Dvaipayan/sh.Bh./Anandgiri602No.St.
146Shankar-Digvijay22Vidyaranya/Advaitarajlakshmi629No.St.
147Yatindramatdipika50Shreenivas114No.St.
148Sarvadarshansangraha51Madhwacharya184130
149Brahmasutrani (Dipika-samet)67Shankaranand456320
150Brahmasutra-Bhashyartd-Ratna75Subrahmanyam428350